free responsive site templates

Perde Beton

Binalarda rüzgar ve deprem gibi yatay kuvvetlerden oluşan kesme kuvvetlerini karşılamak üzere, ayrıca üzerine fazla yük gelen ve kalınlığının az olması istenen yerlerde yapılan betonarme duvarlara perde duvar denir.

Perde duvarlar binaya temel olarak üç özellik katar, bunlar : Rijitlik,dayanım ve sünekliktir.

Perde duvarlar hakkında bu şekilde genel bir tanım yaptıktan sonra gelin birazda perde duvarların görevlerinden bahsedelim.

Bir bina içinde,plana uygun olarak yerleştirilen perde duvarların temel görevleri , yatay yükleri taşımak ve binanın yatay ötelenmesini sınırlandırmaktır. Perde duvarlar sünek olmalıdır.

Perde Duvarın Görevleri:

a. Yatay Yükleri Taşımak

     1. Deprem yüklerinin büyük bir kısmını veya tamamını taşırlar.

     2. Yatay kuvvetlerin oluşturduğu kesme kuvvetini taşırlar.

     3. Betonarme perde duvarın deprem davranışında eğilme kırılmasına sahip olmasına dikkat edilmelidir.

b. Yatay Ötelenmeyi Sınırlandırmak

     1. Perde duvarların sağladığı büyük ötelenme rijitliği etkisi ile,yapıda oluşan yatay ötelenmeler sınırlı olur.

Perde Duvarların Özellikleri Ve Bilinmesi Gerekenler

Perde duvarın tanımını yaptıktan sonra, biraz da özelliklerinden ve perde duvar hakkında bilmeniz gereken bir kaç önemli bilgi vererek yazımı sonlandırmak istiyorum. 


Perde Duvar Özellikleri:

1. Perde duvarlar kot altı yapılarında ve çevirme duvarları yapımında kullanılır.

2. Kalınlıkları 25 cm’ den az olmaz. boyuna ve enine donatıları en az 25 cm ara ile bağlanır.

3. Perde uçlarına 30 cm’ den az olmamak üzere perde boyunun % 10 kadar perde uç elamanı düzenlenir. perde uç elamanları etriyeli olur. etriye ve çirozlar en fazla 20 cm ara ile bağlanır.

4. Temelde kolon filizinin aynısı perde filizi olur.

5. Perde filizi yok yalnız perde yapılacaksa perde donatı alt uçları 90º kıvrılı yere basacak şekilde olur.

6. Enine ve boyuna donatılar hazırlanır.

7. Bağlama işlemi aynı anda en az iki kişi tarafında yapılır.

8. Perde uç donatıları demirci sehpasında etriyeli olarak hazırlanır.

9. Kolonlar arasına perde donatısı bağlanacak ise önce yatay donatılar proje ölçüsünde bağlanır.

10. Yatay donatılara proje ölçüsünde dik olan diğer donatılar tel ile bağlanır.

11. Bağlama işlemi tamamlandıktan sonra kritik yükseklikte 10 diğer taraflarda 4 adet (m2) deprem çirozları bağlanır. kalıp taraflarındaki donatılara pastaşı takılır.

TEKLİF İSTE

Teklif ön taleplerinizi aşağıdaki form aracılığı ile uzmanlarımıza iletebilirsiniz.

© Copyright 2020 DZ İNŞAAT - Tüm Hakları Saklıdır.