web templates free download

Sigorta ve
İş Güvenliği

Isı yalıtım uygulaması öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar olduğu gibi uygulama sırasında da dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır.

Apartman ve site yönetimleri, mantolama yaptıracak firmayı seçerken, malzemenin kalitesi, fiyat vb detayları önemsediği gibi, bu çalışmanın gerçekleştirilme aşamasında hayati önem taşıyan iş güvenliğini de önemsemelidir. 

Yönetmeliklere uygun, insan ve çevre güvenliğini tehdit etmeyen bir çalışma alanının oluşturulup takibinin İş Güvenliği Uzmanları tarafından sağlanması gerekmektedir.

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ kanunu apartman yönetimlerine de bu anlamda yükümlülükler getirmektedir. Bu sebeple hizmet ile ilgili sözleşme yapılırken iş güvenliği kurallarına uygun çalışma yapmasıyla ilgili gereklilikler de sözleşme maddesi olarak yer almalıdır. Hukuki anlamda bir bağlayıcılık sağladığı için ilgili firmadan gerekli durumlarda İş Güvenliği Raporları istenmelidir.

Mobirise

Apartman ve site yönetimlerine bu noktada en önemli uyarı öncelikle iskelelerin güvenli kurulması veya asansörlü/asma iskele kullanımıdır. Personelin tam olarak kurulmamış platformlarda çalışmamasına dikkat edilmelidir. İskeleler taşıyabilecekleri kapasitenin üzerinde yüklenmemeli ve üzerine konan yükleri taşıyabilecek şekilde tasarlandıklarından emin olunmalıdır. 

  • Bir diğeri ise emniyet kemeri, baret gibi kişisel koruyucuların kullanılmasının sağlanmasıdır. Çalışmaya gelen personelin nitelikli ve eğitimli olması, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu ile birlikte yüksekte çalışma raporunu da almış olması gerekmektedir. Mantolama işleri yapan firmaların, tehlike sınıflarında ‘çok tehlikeli’ gruba girdikleri için 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ yasasının yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Apartman ya da site yönetimlerinin anlaşmalarını yaparken bu konuda da hassas davranmaları gerekmektedir.
  • Çalışanların özlük hakları da önemsenmesi ve takip edilmesi gereken bir diğer konudur. Yüklenici, çalıştırdığı personeli SSK’ya kaydettirip, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödemekle yükümlüdür. Çalıştırılan personelin SGK ‘lı olduğuna dair ilgili dökümleri, personelin geçici görevlendirme belgeleri, kişisel koruyucu donanım zimmet formları, sağlık raporu, yüksekte çalışma belgesi, çok tehlikeli işlerde çalışmasında engel yoktur yazılı sağlık raporu ve MYK belgesi, Apartman ve site yönetimleri tarafından istenildiği durumda gerekli belgeleri verebilmelidir.
Mobirise

Neden Dış Cephe Mantolama ?

Ortalama fayda oranlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

+50%

Dış cephe yalıtımı
+%50 Isı Tasarrufu sağlar.

+25%

Bodrum ve Çatı Arası yalıtımı
+%25 ilave yalıtım sağlar.

70%

Tüm dış cephe yalıtımı %70'e varan oranlarda ses yalıtımı sağlar.

Mobirise

TEKLİF İSTE

Teklif ön taleplerinizi aşağıdaki form aracılığı ile uzmanlarımıza iletebilirsiniz.

© Copyright 2020 DZ İNŞAAT - Tüm Hakları Saklıdır.